Ława fundamentowa domu szkieletowego Top Bud®

Budujemy dwa rodzaje fundamentów, w zależności od wymagań gruntowych działki: tradycyjne na ławie fundamentowej lub pełne płyty zbrojone. Najczęściej stosujemy jednak pierwsze z rozwiązań, gdyż jest ono najbardziej korzystne finansowo. Ponadto ława fundamentowa ma wystarczające parametry wytrzymałościowe dla domu szkieletowego nawet na takich podłożach, na których niemożliwie byłoby jej zastosowanie dla cięższego domu murowanego.

Ława fundamentowa ma zapobiegać szybkiemu osiadaniu domu i sprawiać, by proces ten był powolny oraz równomierny do momentu, kiedy konstrukcja całkowicie ustabilizuje się na gruncie.

Ławy w domach szkieletowych Top Bud® wykonujemy z betonu klasy B 20 lub B25, stygnącego nawet w bardzo wilgotnych warunkach. Jest on też w pełni odporny na działanie wody i przemarzanie.

Przeciętna szerokość ławy, w zależności od struktury gruntu, wynosi w naszych domach 30-40 cm. Wytrzymałość takiej ławy jest wystarczająca, by opierać się ciężarowi konstrukcji szkieletowej domu w warstwach izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

W najtrudniejszych warunkach terenowych zwiększamy szerokość ławy do około 50 cm. Taka konieczność zachodzi jednak rzadko.

Każda ława fundamentowa posiada również zbrojenie, które wykonujemy z drutu stalowego o średnicy 14 mm i strzemion o wymiarach 25x30 cm. Rolą takiego zbrojenia jest zapobieganie pękaniu betonu pod naciskiem konstrukcji ścian.

Ławy fundamentowe wylewamy na głębokości gruntu poniżej 100 cm, czyli poniżej granicy jego przemarzania. W chłodniejszych rejonach Polski granicę tę jeszcze obniżamy o 20 cm.


Usuwanie koparką wierzchniej warstwy humusu i równanie powierzchni wykopu pod ławę fundamentową.


W trudnych warunkach gruntowych, np. w przypadku mokrej gliny, wykop pod ławę wykonujemy ręcznie. Kiedy jest sucho, używamy do tego koparki.


Gotowy wykop ze zbrojeniem. Ze względów wytrzymałościowych, druty podczas zalewania betonem nie mogą osiąść na dnie wykopu.


Zalewanie wykopu ze zbrojeniem betonem klasy B25, odpornym na wilgoć i przemarzanie.

powrót do góry